windyway94: (sakurai to sakura)
[personal profile] windyway94
Gak usah kakehan takon.
Gausah kebanyakan nanya.
Stop making inquiries.

Ngerti maksude? Sek kurang jelas? Perlu diabang-abang tulisane, opo di-bold pisan a?

Aku percoyo, pertanyaan iku sumber utama pembelajaran. Tutuk pertanyaan iku awake dewe iso entuk ilmu macem2. TAPI, yoopo critane lek seng ditakokno iku masalah pribadi? Opo sesuatu seng guduk urusane wong liyo? Gelem njawab? (Ndy, awakmu kakehan takon iki plis ._.)

Aku yo percoyo lek kabeh seng dilakokno wong iku mesti onok alasane. TAPI lek alasanmu takon iku gara-gara KEPO trus ending-endinge malah maido (opo moro dadi motivator karbitan), ngono iku opo karepe? And brace yourself, mari ngene poso terus riyoyo. Otomatis ketemu wong akeh trus moro lak takon you-know-what lah.

Wes onok calon a Mbak Windy?
Wes duwe pacar a?
Kapan wisuda?
Skripsine sampek endi?
Ndy jerawatmu kok koyok ngono se?
Wes iso sepedahan a?

Biasane gak takreken ngene iki, tapi suwe-suwe yo ngganggu dan nggarai stress iso-iso.
1. Wes onok calon a? Sampun, tapi taksih disimpen kaliyan Gusti Allah.
2. Wes duwe pacar a? Kula mboten pacaran dan mboten tertarik pacaran. NEXT QUESTION: Lho kok gak pacaran? Ngkuk gak entuk jodho lho. NAH IKI! Apa yang kamu lakukan ke saya itu... jahat.
3. Kapan wisuda? Mangke punika skripsinipun sampun mantun.
4. Skripsine sampek endi? JAN PUINGIN TAKJAWAB
SAMPEK ENGTAY. Nggih mangke punika sampun mantun kula kabari.
5.
Ndy jerawatmu kok koyok ngono se? Lek gak ngerti aku sabendinane gausah kakehan komen. Mbokkiro ngilangi jerawat gampang a? Aku duwe gen jerawat tutuk keluargane ibukku maleh perlu perlakuan khusus. PUAS? NEXT QUESTION: Awakmu nggawe obat opo se? Nggawe krim bla bla bla iki lho cek ndang waras. Opo nggawe bla bla bla.... . BAH urusanku kate nggawe treatment opo. Dikiro aku gak survei ngono? Dikiro aku yo gak pingin waras ngono? Saiki jerawatku wes waras. Kok moro meneng. (Koyoke adekku seng bakal diserang taun iki)
6. Wes iso sepedahan a? Saged, tapi taksih mengumpulkan keberanian. Lek gak tau duwe fobia opo gak tau marasno fobia gausah mekso-mekso. Bapak Ibukku seng bendino ketemu aku ae gak mekso (support alus dan rodok pasif agresif se sakjane).

Ngerti opo seng takrasakno? Jembek. Sakjembek-jembeke. Wes gak jembek-jembekan. Jembek temenan.

Aku yo seneng takon, tapi lek wes nyangkut masalah pribadi opo privasi yo takempet sakisoku. Dadi lek misale onok pertanyaanku seng ofensif, sepurane seng uakeh yo. Kadang aku mikir yoopo keadaan psikologis wong-wong seng ditakoni pertanyaan ofensif dan sensitif, misal "Kapan nikah?" dan dijawab mbek mesem. Awake dewe gak tau ngerti opo seng kesimpen ndek walike senyuman simpul mbek jawaban singkate. Sopo seng ngerti wong iku sakjane wes merencanakan kabeh masa depane moro-moro ditinggal calon bojone? Opo ancen sek gurung ketemu jodhone? Trus wong liyo sakpenake nge-judge macem-macem. Aku se gurung tau ditakoni ngene, tapi yo pegel ae lek misale onok wong koyok ngono. Mestine lak didungakno seng apik. Gak malah memeti mbek dadi hakim-motivator karbitan.

Kapan nikah? Nanti kalo sudah ijab qabul. Iki jawaban pualing enak, pualing netral.

So, mind your own business. Gak melok ngrumat gausah kakehan komen, gausah. kakehan. takon. :)

Date: 11/05/2016 11:05 am (UTC)
From: [identity profile] niakei.livejournal.com
mbaaaaakkkk i love you aku seneng moco iki... podo koyo sing tak rasakno, xDDD

Date: 11/05/2016 03:09 pm (UTC)
From: [identity profile] windyway94.livejournal.com

Love you too >_<
Yoooo nasib dadi manusia produktif yo ngene iki. Tapi yo plis lah, komen karo pertanyaan ofensif.e iku lho seng kudu ditahan. Mentolo tak fast forward pas ngomong XD

Date: 14/05/2016 12:20 pm (UTC)
From: [identity profile] niakei.livejournal.com
pengen tak share mbak aku y g seneng banget soale ><

Date: 12/05/2016 10:24 am (UTC)
From: [identity profile] desiayu.livejournal.com

Waaaa you know me so  well. Aku padamu, Obaa-san :*

Date: 12/05/2016 11:02 am (UTC)
From: [identity profile] windyway94.livejournal.com
Hahahaha kamu ditanya-tanya soal nikah juga? XD

Date: 26/05/2016 04:04 am (UTC)
From: [identity profile] desiayu.livejournal.com
Iya X'D padahal orang tuaku aja nggak ambil pusing kok malah bilang "belum kerja terus nikah anakmu mau makan apa ntar?" Ini temen juga bukan malah nanyain terus X'DD

Profile

windyway94: (Default)
windyway94

June 2017

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 23 Sep 2017 05:43 am
Powered by Dreamwidth Studios