windyway94: (koharu)
[personal profile] windyway94
Mari ngene wes UN SMP. Eling UN SMP, aku langsung eling Matematika. Nah, eling Matematika MESTI eling Kitab Uyahar XD

Bagi seng biyen mlebu kelas 8A sampek 8D mesti ngerasakno nggawe Kitab Uyahar iki kan? Tanganmu mesti kemeng gara-gara ngewarnai buku kotak-kotak karo soal latihane seng uakeh iku, duitmu gampang entek gara-gara tuku pensil warna, kertas sukung, jangka, karo bolpoin warna-warni. Aku entek akeh pas jaman iku. Temenan. Keniaten soale.

Hal seng takbahas pertama yaiku warna kertas sampul. Warna kertase KUDU dan WAJIB podho sakkelas. Iki tugase bendahara kelas gawe tuku kertas sukung uakeh. Nggawe duit kas mestine. Regane iso luwih murah lek tuku ndek Bu Rahayu langsung *promosi critane*. Lek gak salah warna bukune kelas:
8A: biru
8B: oranye (thanks Wan, wes takbenerno)
8C: ijo lemper, sampek taksebut "Buku Lemper"
8D: pink (waaaaaa, pink....)

Iki Kitab Uyahar-ku, sek sehat sentosa koyok biyen <3 Mari dislametno Ibukku tutuk gudang, jarene penting.
1

Hal keloro yaiku nulis jeneng, kelas, nomer absen kudu jelas. Lek catetan ditulisi "Catatan Matematika", lek seng tugas aku wes lali. Lek iso ditulis karo bolpoin warna-warni. Btw no absen-ku biyen 38 *abaikan*
2

Hal ketelu: Mari Mewarna! Biyen aku nggak ngerti trik cek tulisane gak blur kenek pensil warna. Soale gak eruh, makane dadi koyok ngene:
3
That's what you call "Ndemblok Everywhere". Luwih parah lek misale awakmu nggawe bolpoin Faster. Aku nggawe bolpoin Standard pas iku. Seng standar-standar ae lah...

Hal kepapat: ojok sampek kurang pas nulis materi ndek Kitab Uyahar. Kenopo? Soale bukune mesti dibalekno dan awakmu kudu nambahi terus baru dikumpulno maneh. Conto.e iki:
5
Akhire nilai.e gaiso 9 :(

Hal kelimo: Nilai Kitab Uyahar. Kisarane mulai 8-9. Lek ngewarnane kurang, nilaimu 8. Lek kabeh diwarna + onok warna pink, kuning, oranye, opo ungu, nilaimu 9. Aku tau entuk 9+, mboh mergo catetane lengkap opo mergo halaman terakhir takwarna ungu -___- a
7
Hal keenem: Bolpoin Warna-Warni Berjaya *evil laugh*. Mulai seng onok kelip-kelip.e (seng ambune buah-buahan terus jare iku narkoba .__. )
9
seng warnane koyok stabillo
4
sampek seng nggawe Penciltic.
11
Btw suwun gawe Cyntia seng wes nggambarno hati bersayap iku, sepurane gurung takwarna sampek saiki *cium jauh*

Hal terakhir: akhire aku nemu trik cek tulisanku gak ndemblok. Pertama, nulise nggawe bolpoin Pilot. Ojok nggawe bolpoin biru pisan. Kedua, lek ngewarna ojok semangat-semangat nemen, santai ae. Ketiga, ojok nggae warna oranye, krem, opo coklat. Lek ancen kepingin nggawe warna iku diarsir tipis ae, pokoke ketok diwarna. Paling enak nggae warna biru opo pink (lek jareku se). Kepapat, nggawe teknik khusus mbek krayon koyok ngene
8
Biyen seng ngajari ngene yo Cyntia *cium jauh maneh :* * :D

Yooo, masio sampek berdarah-darah nggarap iki tapi onok manfaate kok. Matematikaku pas kelas 8 apik terus. Ilmune yo sek nyantol sampek saiki (kadang-kadang se :p) Thanks, Bu Rahayu :)

Aaaaah, yowes sampek kene ae. Thanks for reading :) Mari nulis iki rasane langsung nostalgia overload *lebay but it's true*.
Foto terakhir iki pas catetan SPLDV. Tugasku, catetanku, karo ulanganku entuk apik. Mboh gara-gara sinau, gara-gara onok warna pink, opo gara-gara onok Jing ndek kono
6
*Sindrom Keniaten detected*
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

windyway94: (Default)
windyway94

June 2017

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 23 Sep 2017 05:49 am
Powered by Dreamwidth Studios